Klik op de onderste regel in het menu voor een recent fotoalbum.

Klik op het pijltje aan het eind van de onderste menuregel voor eerdere albums.
Herhaal dit zo nodig tot het laatste album.